设为首页收藏本站
宣传 宣传 宣传 宣传

旌德论坛欢迎您

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2372|回复: 0

尤其养育千般苦,父母恩情比海深

[复制链接]
发表于 2017-12-4 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
孝道歌
5 C6 l' ~5 U0 B天地真,父母恩,百善中,孝为先!6 c  D' m; F. U8 l! V
乾坤真,仁善美,亲恩深,报涌泉!6 b; A6 Z6 Z1 M5 v( C
饮水时,当思源,父母情,报不完!: @# U. Y3 `& U4 Y. H$ D8 e: r! f% g
父母亲,生吾身,情意重,当报恩!1 J; R/ X, O) [2 g, ^
怀胎苦,分娩关,吾生日,母难日!
! A* B" f2 }% G, `7 p- N1 n2 B% Q父母亲,难报恩,情似海,报洪恩!0 m: A6 s7 q+ q  `3 X4 e$ w2 R: r
怀孕时,呵护佳,真关爱,无不至!2 v/ K" x% h6 r  S
怀我时,母不适,呕恶吐,腹胀昏!
/ U- F- n/ w* `0 o8 {0 ]父母亲,应报恩,孝父母,爱双亲!( p( U2 W" b$ s" G: L2 t; X- `
养亲身,舒亲心,断烦恼,除忧愁!
% L! J3 q8 [* M父母亲,生吾身,父操心,母伤身!
5 F. S. r2 O5 d' u' V吾生后,母倍亲,母眠湿,儿眠干!
7 e' B: T- \* F/ O" x$ e% l不怕署,不怕寒,尽为吾,爱心肝!
, t8 M6 F9 H* A7 z6 G; p4 N怕儿饿,怕儿撑,怕儿冻,怕儿热!
4 n( ^+ e, j2 D7 u6 v2 d冬怕冷,夏怕热,春怕病,秋怕泻!2 Y! A' _& s& u4 t
擦屎尿,洗污物,不怕脏,不辞苦!
& K) k% T- D1 B8 U# C儿年长,送入学,学前教,小初中!% j2 c. J4 g1 e3 P  _
日接送,年复年,晨备饭,夜贪晚!
: b- B# }9 e' V3 D中考到,备考难,时择校,更添难!
5 v% H" B  C6 b7 t) y1 `升高中,又三年,费不低,奔走难!; M' F8 o7 [/ |2 ^/ l$ n5 s6 c
迎高考,更困难,贪早晚,历心酸!
  e6 t  X  H6 g  e3 e入大学,费上万,工作忙,赶挣钱!
9 B3 h) q1 X8 j为缴费,为儿难,奔亲友,多筹钱!
0 Q) Y; [: E" H8 ~  G! B/ s- E大学毕,工作难,生员众,就业难!' k# L0 X5 R% S, ~1 W  H3 Y! f( G
恋爱婚,父母揽,东西走,筹钱款!* S3 i# K; C' ]0 B, L
房价高,买房难,多方措,首付难!8 ^; }+ o, p3 `" G: d7 a
子生子,有孙添,复看孙,不辞倦!
. u' [/ c& |3 W6 A, p' ?! n4 ^# Y亲发白,有病添,身不适,腰背弯!& L' }, b" D3 d. t7 d
眼花聋,行走缓,齿牙落,皱纹满!- a. d2 m' r; k' |
亲年高,已老年,为儿女,历心酸!1 b! A- F8 i! R
不辞苦,无怨言,无私付,爱无痕!9 a. ]* E: z* v' U* j% `5 J
现老年,生活难,需儿女,尽心看!
6 D0 [/ O* B1 ?3 u/ H) |: G/ b/ `亲为吾,尽一生,蜡成灰,丝尽蚕!
# {) r* B# y0 D9 z# O* I$ w: s亲深恩,忍不报?杀身命,难报完!
" Z2 Q! ]) v; M3 N( W* g, B父母恩,当深报,尽孝养,力承担!
, D8 g" ?2 B1 p" ?! |, S养亲身,礼亲心,孝双亲,心勤恳!3 s. |" ~6 K; o8 d  z) I* X+ n
孝父母,奉双亲,从我做,不容缓!" w7 R& x6 b. m& Z0 I" X
勿因贫,拖时间,诚孝养,种恩田!. {- y2 q# [7 F
树欲静,风不止,子欲养,亲不待!) e* H7 S5 K6 c# ?2 J8 `7 v( V8 E3 [
养双亲,不容缓,亲力为,勿托懒!4 ^( u# `7 D- ?+ V) D
勿待逝,后悔晚,悔莫急,心难安!2 h/ d3 _% Y; h+ z$ p  c
劝他人,孝父母,至心恳,万代传!
! {/ W' q) I' a* w) r- v; S. \公婆岳,亦当孝,如己父,如己母!
1 ^+ V+ S/ R* r) [9 N3 H6 h1 S" L无亲殊,同一般,尽心养,行孝道!
& j& s5 L" x. ]! T* w; ^他人亲,亦当敬,老吾老,及人老!( w' ^8 L$ m3 y' G8 W
幼吾幼,及人幼,中华德,代代传!
4 y6 S% H/ T; h; |( W+ I% C少易老,时无常,莫笑老,瞬发白!
- T. L4 i6 [3 Y! I时空移,人易老,现青丝,经年老!
' J4 W- ^  U8 R' ~4 D( Q; w敬老人,爱幼小,辈辈传,敬爱老!% @) W. E7 F0 V: J& X$ |' l7 x% L
愿天下,尽父母,享晚年,长寿健!
6 ^+ i, R* C1 J8 f+ U) v生生世,累劫来,尽父母,离苦恼!6 O- y4 a  e( e, k0 j) N& ^8 L; u

% \; S/ `9 M" m孝养父母
+ g' S6 }# H# v) k& R7 y" |大千世界人纷纷,个个都是父母生。
; Z# m2 {8 |" t& K) T养育**不容易,劝君勿忘生养恩。. a$ K' o* [: T& p
十月怀胎娘辛苦,餐餐吃饭常呕吐。
1 z6 x7 J) r4 @腿脚肥肿周身痛,起早贪黑做重工。
$ S5 p; V' s& n挺着大肚上田埂,临产面临生死关。
6 c/ o1 [1 `5 p+ e$ s一朝分娩孩出世,家添人丁皆喜欢。* [, d% N) t! k1 {2 C0 f
举家欢庆打三朝,亲朋好友贺儿郎。2 T. w2 L9 M6 a0 Y- A
有你家庭添精彩,懂憬美好的未来。3 o7 X0 K( Z: x) K/ R
小心翼翼呵护你,视为父母的宝崽。
$ K0 m6 ^; T# G  b: Q6 u夜里搂着怀里睡,白天抱着不离孩。
2 s  C& E9 X, \. H8 X7 _洗头洗澡不间断,尿布衣服时时换。
. P& ], p8 p3 b) L" h孩子醒了娘不睡,敞着被窝任意玩。
/ d4 [; a  ~1 Z/ X' A. p你若哭闹娘难睡,声声揪扯父母心。/ X; b! @. ?2 I& h* V! ?: N
孩子喜笑娘也喜,孩子哭闹娘心慌。
) M: S' R% }& ?# z" j* B稍有伤风感冒病,急送医院请医观。/ n) L" f# A) e3 ~: ^6 ^" G4 o
要是发烧体温高,急得父母眼泪汪。
5 d1 J3 u. C- v) C- h. M恨不能够替儿病,寻医买药整天忙。
+ j/ b% J0 t0 b  X: `8 d两岁三岁学走路,恐怕跌倒落残伤。
# Z1 k2 O' ]' g一时不见孩的面,坐立不安心发慌。. ?: t8 E2 W5 C6 e
外出做事心不安,我孩在家怎么样?# l/ A. I+ \! B, x# |( @4 g
* x. ^! S  y: \; Y. u
孩幼不会吃东西,吮娘奶水充肚荒。% q4 _2 {2 w0 P7 q* Q
怕儿不饱餐餐喂,唯恐孩子不吃完。
7 I$ D. u4 U  Z6 p没有油盐没有米,孩子啼哭娘辛酸。
% R% l  J" N- i( t; [青黄不接闹粮荒,刈来青麦灶上炕。, g) X$ S4 a8 k; k6 h/ v
娘就忍饥心也甘,麦粑总要孩先尝。
* c( N0 n/ R  f+ D$ L3 R希望儿女多吃点,补充营养长得壮。
& R9 Z4 S) h9 ]8 R5 n% V家里贫穷孩受寒,娘的心里总不安。9 Q- ~0 w8 d7 k: d" ?
冬天做件破棉衣,自己冻着尽儿享。
% \: |7 p$ B( s8 |6 }  c% B冬天寒风吹进房,娘在房里纺纱忙。6 m8 P- N' T' o% _! h
娘为儿女受冻饿,儿女年小不知想。: `" u% r! n4 p! {: I# O- w
家富养孩还容易,家贫养孩难处长。
& b5 B+ l. i7 w7 W8 [/ T养孩一个都不易,我娘养孩有五双。
1 u4 w' z. z3 c+ H* y儿女个个身康健,成家立业子孙旺。
8 K' p! X, k2 I, ^我娘苦水用车装,一生一世苦尽尝。
4 y2 }4 Y" f/ x" P父母爱孩无有了,回想父母一桩桩。
% U, O5 z0 I- X" `0 C& v七岁八岁初长成,送子送女进学堂。& e' O" g& c- `: X) n
读书费用不嫌贵,省吃俭用把债偿。
' v4 x2 E& j, r  @  ~& z5 |( V衣服穿个干净新,鼓励孩子学好样。
$ E6 H2 X4 c7 w孩在学校把书念,那知父母挂心上。
! J* `  E) g  d- F教育孩子要听话,努力攀登莫下降。6 y. l4 K; B" F- k5 r8 k
初中高中毕了业,东访西问找工忙。
8 l2 {4 y8 _0 c5 {孩有工作娘欢喜,逢人便将孩夸奖。
1 n5 W4 I  S: S: w  R2 d# C% [* S7 t二十几岁长**,又要为孩备婚姻。
  X3 E( Q0 G: p; L" S7 |# P& m% z修建房屋办嫁妆,嫁女聚媳不停忙。
& O$ N# h+ P! v! V" T0 h9 D, G4 g托个媒人当月老,访求淑女配成双。7 i' L" ]9 f" Z
纳采行聘都甘愿,花费多少心不疼。- b/ U5 `) J, I* S2 o% \: l' }
良辰吉日聚进门,逐日忙碌操碎心。
) k% X' n0 @! a( B- g媳妇进门父母喜,儿有家室祖增辉。7 D2 s5 b/ d7 r. t. j6 b, v! |
聚个好媳是福气,若是不贤是灾星。; Z( l% J3 Z, n* t
枕边挑唆儿变心,娘就成了外边人。
% i+ q6 }" u8 X/ O: @% K. B; J一朝抱上孙儿女,喜在眉头笑在心。
5 h: h, a  H# `/ L6 k* q# e* W6 j. B+ ?人说世上隔代亲,甘当保姆不辞辛。
8 u# F% K0 K" K2 g5 i: ?过上几年孙长大,更忘父母把儿亲。
4 Z) ~. L. ?% ?4 X有吃有穿不问娘,疼儿顾女娘冷清。
1 a7 L- m. y, ]( L4 v: s& p9 J2 [为了儿女减负担,老年生活靠自赡。
, h! X. a: B: I, \3 ]$ B里里外外自己做,责任田里当马驮。
6 W7 J& u1 }+ {/ f7 t小车不倒只管推,七老八十不后悔。
1 p! [6 c2 ?2 W3 l" q% u可怜天下父母心,为儿为女拼老命。  K% ~( j! x: M' c' `
感天动地父母恩,儿女理应孝双亲。
" j6 ~- `5 ?2 c. Q养育之恩不图报,望子成龙白费心。1 t4 U" ~$ r5 K, P1 b
5 ^8 l9 `: \1 t1 l0 C$ ^

' f+ n7 Z, o' N6 j9 d莘莘众学子, 静心听我言;
* R9 {9 ~8 }/ N! |1 J, c2 ^人生来世止, 做人确实难;
$ C) {9 d+ [/ H% H1 m  \劝君对爹娘, 孝顺理当然;
: K1 @/ `& O& z. i父母育儿女, 恩情重如山;
# A' {: ?7 {! C2 V人老年纪大, 千万不能嫌; ! |/ f+ f8 K( Q2 ]8 r8 L6 h
衣服勤换洗, 饭菜应煮烂;" i6 ^" E- c! ]1 u: m( Q  d+ \9 M
生病请医生, 侍奉到面前;7 Q3 \1 C- g" Z7 |% l0 d. N
入冬添衣被, 老人怕天寒;
9 M( C! J" \. }" E0 C$ K) `2 S4 m夏天蚊虫多, 挂帐睡得安;
, c9 `: F7 D3 c1 |活动要外出, 接送勤扶搀;$ P, \9 s$ y" U
若无退休费, 给点零用钱; + J* N' j$ c. [8 a6 Q
老人心中乐, 益寿又延年;
- ^2 [+ A' r9 l儿女在眼前, 自己是样板;
0 D  _2 a9 w. _为人尽孝道, 老来良心安。
' Z  h5 S: x# l9 v3 n, _/ P$ Y  U$ }' |) g
孝道歌   I# V+ X1 k2 Z/ A; g& ^8 f
流水靠源头,树木须凭根。
* h, E% D0 c+ k8 Y* X) o0 v8 T父母恩情重,浩荡似海深。 / W6 a. O3 F! I# k3 r% z  A
淘尽五湖水,难报养育恩。 % G+ v* C, e: n
十月怀胎苦,坐卧念儿身。 5 u. y/ M+ v) n: Y7 k
生儿是大难,鬼门关上巡。 & o1 y. }6 Z4 l: x4 j
母乳血化成,足有一千斤。 $ @2 F/ q  C4 x0 A1 l- S0 k/ g; E
聪明伶俐子,呵护劳心神。 + |5 G# v- J5 z, h. R; v9 v
痴聋或暗哑,终生操碎心。
/ l7 }% x$ I$ E3 z子女拉扯大,又来照顾孙。
) y) u& P4 y& X! Q2 r$ T' t2 U父母不求报,盼儿福慧存。
+ d2 Z2 l* s$ O' @2 C& `/ B乌鸦反哺意,羊羔跪乳恩。
! B- t: ?) F, v禽兽尚如此,何况我是人。
$ |: b. R  k4 b+ H孝行何处做,三处扎住根。 3 v7 q& n, k, U) J) B' B' ~& r5 W$ w! i

1 k) J) {8 Y; p& n6 ^- |一是奉财物,供养父母身。
1 @/ X8 v# b$ g" ]/ K尽心竭力做,处处献殷勤。 6 q# V$ {. x, l% W! ?: z
衣食住和行,时时挂在心。 7 N$ q2 B6 V) L/ B
千万莫大意,疏漏常思忖。 . n9 Y, T; J( S; G8 p
黄香虽幼小,孝父能温衾。 1 Z" x; q. D! R/ ?% U  [) ~& n, N/ Z7 y
百里负米者,子路孝行深。 % l. D, k4 S: ]) R
钱物送父母,子女莫过问。
9 @2 y1 @" |% h4 i0 W随顺父母意,自用或送人。
/ r% J1 _$ x1 O1 |' G, @送人广结缘,培养慈悲心。 % K- G' p% Z/ }- e2 ^! t! U  L
敬奉财和物,究竟非根本。
* o) Q" J5 R6 ], f. t7 J5 A# x  |) _
! `1 w$ Z$ Z7 X" g. F2 I二是柔语色,顺承父母心。
- Q* X: F  {$ @$ |* o" @诸事不违逆,敬爱道理真。 4 y! A- o! u: Z
所好尽力办,所恶要谨慎。
8 Q9 t0 m1 \& q2 l2 I7 B! I身体父母赐,不可自毁损。
( t) L/ R; i" Q: a& C身体有伤病,父母难食寝。
$ l: ~/ L6 `0 I6 }. j% \& a8 }德行若败坏,双亲羞见人。
! o' ~% P7 P2 W3 H+ d父母老病时,服侍多问询。
1 `# m2 K$ W+ \3 q保姆难替代,父母念儿身。 ' x0 C% M/ ?/ i4 G
游子离家远,回家多看看。   b8 r. K5 m9 w* ?/ {
事忙没空闲,电话问平安。
, C! ]  b7 Z0 _, z6 D( R9 K. v4 z见到父母亲,忧愁也笑脸。 7 c$ m! R) F! @+ e! j. V
子女若含笑,父母定心宽。
" a/ p! ]3 K6 n胡须一大把,膝下也承欢。
/ D2 o; v5 h( F! B: W有个老莱子,娱亲美名传。   M9 t) G& c7 s* n6 w7 z# ~. q9 G

0 G* w- ]7 M- N- ~+ n三是善巧法,圆满父母性。
# S- v% K# n: ~4 w; B8 p/ P- ?- t; h此是究竟道,至孝由心成。 : N: B2 M* s/ G
人生天地间,秉性各不同。 , B+ s/ J! E7 x; T  S& l- D
父母非圣人,未必都慧明。 9 f6 v3 ?2 |9 B
父母有缺点,发心善规劝。 ) B( g, E  u$ y! C
不听莫气馁,和颜劝又谏。
; Q! k9 f! {- s! z# B* l7 g, K父母脾气暴,我变艳阳天。
: L# E- ~, d! ?/ V& d父母有过错,我自来承担。   B+ I4 m: E& M; u" H6 }1 t9 i
父母喜爱我,尽孝并不难。
7 @$ i; G& T+ T  I8 ~父母怨恨我,尽孝是大贤。
; C) u$ c' ?5 C2 h* V6 f" p遇难不退缩,水滴石也穿。
, l1 S8 x" X% V+ M* Z芦衣顺母事,仍说闵子骞。 ' |; H9 ~+ d5 X5 @8 G- n; a
古今圣贤者,孝性传万年。 " R1 l# h  J3 b" J! ^9 [
父母生智慧,胜过吃和穿。
; z# ?) C2 }4 u! t共证孝慈道,同登极乐天。 4 x" ~$ a. @; g$ r: s. R+ g
万恶淫为首,百善孝为先。
. X1 |% f# U( l" x
$ \. N6 b6 C' o9 C* O诚心孝父母,五伦尽本分。 ( |4 [8 e6 w1 A+ b' c6 O& U: l
万物皆须爱,恭敬一切人。 ; n! K* J$ D6 U: ?! v6 u4 k
故土养育我,莫忘众乡亲。 ! r, S% d7 v2 e# C
领导与同事,携助缘分深。
: n# H0 t; A+ P7 s- m8 }# L( y6 J9 ]同学战友义,患难见真心。 $ c$ D% s0 h  q. N3 {) T
祖国是母亲,无国怎安身。
& l: h7 ~$ v9 [  b/ R* O* R1 w捐躯赴国难,浩气永长存。
$ B( X0 G: u& a! h/ D! P7 b% C& A: o+ Q# A% l
 母亲生儿时,命到鬼门关。
0 {% x+ |/ g& |8 {; }+ a 见儿落在地,汗淌心放宽。2 x- h  s- @3 j; e* M; Z* G
 吮乳实吮血,母失芙蓉颜。
; ^& W8 \* Q8 G, b8 S9 K/ J 干处让儿卧,湿处母亲眠。8 m2 O. \6 S. \) f/ R7 p' a! q5 |4 E
 长到六七岁,南学把书念。
5 a4 h5 T3 U) R7 f 教儿行孝道,莫作忤逆男。& z/ Z+ C& W5 @$ ^
 鹏程万里远,大志在胸前。
- J) P7 X% }) o. k4 g 知多见识广,处事不作难。
- _* Y5 c- }5 ]9 f  p+ j 南学书读满,为儿订亲缘。
! G  P) h: y5 ^0 h 世上百岁母,常忧八十男。0 [2 A2 z/ @+ ~0 e% M/ R, Z$ ]) t
 儿行千里远,心随儿身边。
: |, B0 J& A' |3 I& V( U( ~ 儿女生了病,父母把心担。
2 J9 H( D- _! d8 o 父母恩情重,三生难报还。
6 W- V2 c$ g$ k: ] 早年不报恩,老来报恩难。9 f" w7 D8 Y% X3 F* w6 s
 劝君早醒悟,临崖把马挽。4 ~/ K0 ^' s0 F+ J# z! B1 T1 T
! z3 v  @6 ]: r8 r( \
 天地孝当先,一孝全家安。 " H, F3 P. q8 [# g
 为人孝父母,孝亲如敬天。
, v1 Z. I( J; j, y1 K/ U4 [( P 子能孝父母,孝儿照样还。
! q8 }3 A; q, m8 R2 C" D# J 如何把亲孝,不止在吃穿。
3 l% z" O% X: |4 [2 A' {: {) v 不教亲生气,爱敬亲孝全。 2 M/ Z. T/ t9 c. g" |
 人多不知孝,孝能感动天。
* b& ~# H8 s8 N5 |9 W 福禄孝字得,孝子能通天。
" u) I; G' e& {7 N4 y/ t/ V, Q 孝子终能好,不孝难平安。 : @: F4 u; r  u' u* i
 不顺因不孝,复孝天理还。
" A6 n: u- b7 W3 T9 N 孝心无它妙,不分女共男。
) S% o) X3 J1 e$ v& |3 h- B" Q# A 男孝须和悦,女孝多耐烦。/ I! w  r( h# A# f+ U
 诚将爹娘孝,一孝好儿男。
5 L% W8 E1 Q$ h9 d4 N- W 能尽翁婆孝,落孝又落贤。* X8 A- z0 r0 |% f/ O0 d, d
 兄弟都尽孝,孝为顺气丸。
/ u7 V  w$ ?" Q8 M. T 娌妯诚尽孝,家中大小欢。 7 L' H* t) g% i. i
 男行首重孝,孝本百行原。 5 F' i8 R+ Y- G3 ?! h/ I$ ?# ?0 w
 女淑先学孝,四德孝为先。 * t+ K# |6 @3 x( g
 传家孝是宝,门高孝路宽。
6 E' |9 @1 w5 Y4 B" f# c 孝不论贫富,尽心孝不难。
7 A6 O, l( F1 e9 w+ v 富贵能致孝,贫孝可承欢。 + ?% k. T. t& x! ?
 难处见真孝,孝心勿拖懒。 7 Y8 ~% f3 J; e0 n0 f
 赶紧来尽孝,孝亲寿由天。
  y1 X5 [/ g9 D- _. a% n  n4 Q 亲在当知孝,亲殁孝难全。
/ x8 H5 t% R" }* A) z0 ~7 T5 n 亲在尽心孝,亲逝子心酸。: B7 F. E$ c; f9 R( z; Z8 _+ I
 尽心把孝劝,百善孝为先。' Z. l5 F2 y7 s5 h, P0 ?; J
 能把祖先孝,孝使子孙贤。
- I, ], b+ i  u/ E- c$ Q( u/ G# S 贤孝子孙善,孝亲天地见。 * ]+ l+ |' x1 S" t* B
 孝字心能正,孝字身能端。 ( [5 {+ a# L. u' Q6 S4 y
 孝字能齐家,孝字国能安。 " E5 t4 t! O% @. I, U+ G2 s! I
 儿孙尽学孝,一孝太平年。
! q4 Y6 Q6 J1 C: p2 |8 E 戒淫赌是孝,孝使亲心欢。
+ y( k  C0 A: ~2 i6 t 戒杀放生孝,能积亲寿安。
2 F; q/ A$ K: F4 D# E0 |- d8 C 惜谷字是孝,积福孝非凡。' N& \5 M* g( [; P0 C( V
 真善是真孝,万善孝里边。 6 G$ L- B; H& p0 W
 孝行吉福护,不孝祸无边。7 @& }7 F5 Y1 {
 孝子声价重,孝字万古传。
1 k. i/ H/ u5 q5 }0 [, V% F 句句不离孝,一孝天下安。 8 \; E: d' B8 J8 z6 d' `! v
 十遍千个孝,消灾免难篇。 : y1 n5 n4 G( c- R! r+ [  Y( Y4 w

) G; G2 w6 A$ e* ` 人生五伦孝为先,自古孝是百行原。2 m( z6 @2 U7 c- J
 为人子女应孝顺,不孝之人罪滔天。2 P- O) K/ Q1 x
 父母恩情深似海,人生莫忘报亲恩。
) M1 c- _) u- R 世上惟有孝字大,孝顺父母为一端。! ^2 H7 N+ O# f3 Z+ D7 @
 好饭先尽爹娘用,好衣先尽爹娘穿。- s' C/ X; B6 `* [0 k* N+ {- u
 穷苦莫教爹娘受,忧愁莫教爹娘耽。5 E/ x- y8 O9 y+ d# z
 出入扶持须谨慎,朝夕侍候莫厌烦。) G$ W  D$ D7 E% {- i
 爹娘都调莫违阻,吩咐言语记心间。$ j% j: Z( I7 y7 W9 c7 p5 ]
 呼唤应声不敢慢,诚心敬意面带欢。
' [) b; p8 D8 ~; }% U+ [5 d+ N 大小事情须禀命,禀命再行莫自专。7 m: h; v+ }: _7 ]# {
 时时体贴爹娘意,莫教爹娘心挂牵。
& u$ u% O1 U4 m, s4 C 宝局钱场休我往,花街柳巷莫游玩。+ T: h* ?1 |: @1 `! h
 保身惜命防灾病,酒色财气不可贪。
2 I! Q% r; ]- n. [% X  p 为非作歹损阴德,惹骂爹娘心怎安。8 M; j9 v4 g2 q8 j6 c
- s- g4 m- h/ i7 \" ]# d% s% t3 C: X
 每日清晨来相问,冷热好歹问一番。
6 ?7 R( `. f" V) c# P( C+ Q+ }. M 到晚莫往旁处去,侍奉爹娘好安眠。( c0 ~2 E3 k& ~; l3 o4 m
 夏天爹娘要凉快,冬天宜暖不宜寒。
8 w+ c# S6 A* E8 O 爹娘一日三顿饭,三顿茶饭留心观。
6 j* G4 ^. _/ E% k- c6 V- t 恐怕饮食失调养,有了灾病后悔难。0 l- y) x% t, \/ ]8 b7 _1 ^5 I. V
 休说自己劳苦大,爹娘劳苦更在先。
+ `' h9 ^# q% m# _ 人了一日老一日,爹娘一年老一年。( ?2 W9 Z# m' a
 劝人及时把孝尽,兄弟虽多不可扳。6 `% ^7 Q& z( J/ V' j
 此篇劝孝逢知己,趁早行孝莫迟延。) ]) [* Z, A4 k; X- t! O- k) u( a

* M* f) P3 J  t/ ]2 ^1 f    中华五千年,孝道源流长,
* Q; L. c- I6 |7 A" v+ O 孝道是美德,历代皆弘扬,1 w" u, M! E9 z0 n: d* Q
" k, O2 z3 f: y8 a7 m$ ]2 K
 百善孝为先,仁义宽为疆,
, p* j& k: f) `5 B: i* H! [7 m9 I" ]# q- l7 v3 r- a
 和谐新时期,孝顺成风尚。6 Q3 O, `5 F4 c. W
: Y/ X7 D! p$ Q/ G. y6 T, ]$ G$ j
 父母把儿生,父母把女养,
0 m; F$ ~' A2 ^- e% K4 Q; I/ h. O; F# A
 父恩如泰山,母爱似海洋,
, u. w& X! R0 |3 F, {6 F# t  E( u
+ }. G, J3 c0 e8 Q# c+ u4 J 乌鸦尚反哺,羔羊能跪娘,9 v9 q* \5 R2 o) Z

3 {% i# A6 J# p1 A! w" E+ Y 儿女孝双亲,自古理应当。  K4 t' L( k7 W2 O' F/ f

0 D8 H3 f2 D- y& l/ x 小孝能治家,家和人财旺,- @! U8 |, D4 Y% o/ u9 d

' j8 g* p9 Z& w) [+ G7 N" F 大孝能治国,民富国力强,* u& p6 n# F4 |$ Q0 O" _; i' f
4 b5 {6 E, z# g5 D' ?4 M, F6 l8 _
 家庭出孝子,神州有良将,
2 L/ q( ]2 a' `) ?6 g) g5 e
7 E# J2 ~* F0 p+ z; ~ 国人孝为本,江山万年长。& i# @/ `1 c$ W0 J! |, G

+ b: ?, a; K- Q! t0 N" y( S 刘恒汉文帝,仁孝冠百王,
- {1 r# v! a1 C8 \' t2 C% F8 q7 G2 b( k! M: p; w0 B
 母后三载病,汤药必先尝,
( b: p6 ~" ]/ r/ M) U
( m, l* R- G4 { 孝道博物馆,文帝孝母像,
9 j. Z5 S( A7 I5 k
/ I) i6 W+ R; U# D 世人引为镜,孝老又敬长。
" i$ I/ e* W7 t
% p' ?( F1 M; h: D$ Y: v: o 当今温总理,忠孝堪榜样,( c! |5 x- x$ P* f

" L) J9 N! C+ r+ D+ @ 高官常念母,电话访家乡,5 n" k' ?4 m# {; S; N( L* v3 t6 Y
, }( C# |; m4 l9 o. A
 排解老人忧,使母心欢畅,1 x5 G, s* j# u# i& d& B  n
9 I. D. V& T5 H& p  s4 d
 倾力去治国,只为中华强。
5 K+ l7 k" Z* G* V( D! r, z4 \7 f7 [. F% }
 武陟小董村,汉时董永郎,3 \  s3 H- x2 T! J3 B

7 m6 P9 o0 b# ?$ [3 o" E 卖身把父葬,古今美名扬,
4 e6 [/ x; w% C+ B
1 Q6 T" W# \- N1 }- w4 t6 M% J# v 每年二月三,公布孝子榜,
! P# P3 T1 x4 J+ h- {! K; b3 P* r" X6 W" |# I* O" R1 T
 昭示天下人,孝道第一桩。
9 |2 a3 K! D. M
% t7 m, q( {' L, \: M2 Z$ a5 ] 河北有魏县,出台新主张,3 S' X0 m; T6 b4 p& }% T9 T
% X* [2 G: c- W
 选拔新干部,孝行考核上," H( F+ v! L$ U9 J; ]+ D7 S

7 t  g8 a/ N: h  K4 c+ }- T* y 尊长才任用,贤良把官当,1 L: ~4 S# f- F% C4 F

) V' |' b( ^" q% w5 U' e 对亲不孝人,焉能成栋梁?
" C' q! C3 F8 ]/ j5 R$ P7 W" I: f6 d- I- Q% Z5 F; c
 为人不敬老,缺少孝心肠,  c7 `# i" A  E4 F8 p; X* o
$ U' k' m  F: S+ L; _: Y
 凡事唯我尊,恶行待爹娘,! Z- ~" ^0 b6 E% i7 U2 z* d
* W' C1 I* F( K6 O9 W* `$ R
 世人鄙夷你,汝是白眼狼,4 P2 k: L  l" Q- F% U
1 l0 v# K; _1 S9 X) u. W" O/ x# k( i
 忠孝仁义丧,臭名传四方。
' \' A3 V" W( F
, g5 [' Z, [1 g& x8 E8 U/ S* @) Y) b 众知清风亭,继保缺德郎,
- `8 p4 W# s& ]2 _) i8 i/ c) p+ \5 d, ]5 K# h3 M! e  i
 得官不认亲,养育恩情忘,
9 g2 g1 ^2 Q, T, j: [; r8 I( T$ `% O# H  v
 弃亲违孝道,遭人骂无良,# Q) _( `" u0 [& F
0 E/ y5 ?$ R5 r. m) e5 \0 e
 亭塌五雷轰,孽子一命亡。
. V3 \- i" B# B" C
2 p# ^5 F" P: i$ f 如何行孝道,责任记心上,
: k  S' {) F. l# e9 U5 I, F8 C8 W9 E
 长辈操劳重,应该把福享,
" K1 g2 E( g: Z9 j) l2 G4 {* B& ^1 H% W, ^1 N6 ]' p0 Q  P( h
 知晓亲所需,了解亲所想,
, s, N  c1 j5 f8 N  {
9 J) \, ]* i% `/ R7 Z. G  B 冬温夏则清,生活高质量。, C) r  L2 R& m" M- ]) }

3 q* g9 ~+ f  y% Z, Z# F0 D( u 对亲要敬重,温和把话讲,
7 D, d# G: [+ T+ p3 ?2 ^
0 S2 D3 C) N$ U5 E* `4 I 与亲多交流,听亲诉衷肠,
9 R- b! R% u) P. I- y: G6 G4 z
2 b  I8 x$ @; d( C, j# r: m0 A 常怀感恩心,长辈受敬仰,
& d; C6 ~7 b1 S6 a" `  y8 ?7 |! v
2 [9 \. l  g( A 心悦精神爽,体健寿命长。2 T  j7 N% H" s0 _' l1 |

. \* c5 \6 F* D* ` 长辈有恩德,晚辈当赞赏,
, h) E. p1 W+ @9 ]1 B  O' D' C' j6 Q
5 v- }+ L# g1 r 长辈有过错,晚辈应体谅,! Q" A( Q: `9 D9 i- k2 J/ \; Y

  w- H: x1 X! W( ^ 长辈有疾病,晚辈侍身旁,
# m/ p7 ?* {3 `% |
! u: H  u7 Y6 v; q  p5 x9 I2 F 单亲需再婚,晚辈不能挡。
, i: B4 Y7 `% a& l4 i3 p/ t1 f' o9 N$ A
 公爹和婆母,岳父丈母娘,
6 F& S* S- H- L) m
/ |* ~" j0 d% v9 u) z 是亲皆须孝,相待一个样," i# D1 D& c( d( Y7 I1 @! Y4 @

2 T' \% r+ G! a- ?1 V. }, O" ` 有孝即温馨,人间遍吉祥,8 r7 G/ k9 {  i2 p8 j9 T
6 X! T, O$ X1 O% d) o8 K
 孝道无价宝,永远放光芒。
0 Q, A% b( s  [# X4 s1 ~' G3 i( W' X/ h& j! I
百忍歌
/ b! o$ @6 S# K1 X' k5 I     思前想后忍之方,装聋作哑忍之准。忍之可以走天下,忍之可以结邻近。: z+ }8 F. A; Y% D/ P' S- _
% G' k8 k8 u# U3 \" E; p- {
 忍得淡泊可养神,忍得饥寒可立品。忍得勤苦有余积,忍得荒淫无疾病。: O" z/ B! x. W0 q

7 X+ V' [9 X8 m, d 忍得骨肉存人伦,忍得口腹全物命。忍得语言免是非,忍得争斗消仇憾。4 ]; L" [# p% e' z2 S: ~& v, h3 J
: r) l, X% q$ |7 H, {
 忍得人骂不回口,他的安口自安靖。忍得人打不回手,他的毒手自没劲。- E! B/ l6 X& f) a' Q% k1 [

' j/ D; m$ r8 \ 须知忍让真君子,莫说忍让是愚蠢。忍时人只笑痴呆,忍过人自知修省。: {' L4 l" |6 x, o: a
& O8 c: z+ H, ]9 m
 就是人笑也要忍,莫听人言便不忍。世间愚人笑的忍,上天神明重的忍。+ l  y* t  j( n8 ^4 I  A/ J

) Z4 w- a! H( ^1 M 我若不是固要忍,人家不是更要忍。事来之时最要忍,事过之后又要忍。
/ |, E2 N  G; Z* G; y# R8 Q, z2 o% ]1 B- t% U% T
 人生不怕百个忍,人生只怕一不忍。不忍百福皆雪消,一忍万祸皆灰烬。* {" b. `% L) @- c

: z3 [: P! Q3 b百孝歌
' {3 ^8 b8 Z& h4 J! D
( g3 [  X7 v" M! t( g( L天地重孝孝当先, 一个孝字全家安; 孝顺能生孝顺子, 孝顺子弟必明贤.
" L# u& t# U0 q! Y$ T) v5 p孝是人道第一步, 孝子谢世即为仙; 自古忠臣多孝子, 君选贤臣举孝廉.5 I( V1 H# M: [6 G, J
尽心竭力孝父母, 孝道不独讲吃穿; 孝道贵在心中孝, 孝亲亲责莫回言.
; I; N0 V( m6 \惜乎人间不识孝, 回心复孝天理还; 诸事不顺因不孝, 怎知孝能感动天.
6 w; C4 h$ [4 F6 c- \1 ?  o孝道贵顺无他妙, 孝顺不分女共男. 福禄皆由孝字得, 天将孝子另眼观.
( q2 I- I2 M# n+ o2 u  l人人都可孝父母, 孝敬父母如敬天; 孝子口里有孝语, 孝妇面上带孝颜.! |" K  l  \, i  K% u
公婆上边能尽孝, 又落孝来又落贤; 女得淑名先学孝, 三从四德孝在前.
; c- ]9 H/ y+ e* {4 S孝在乡党人钦敬, 孝在家中大小欢; 孝子逢人就劝孝, 孝化风俗人品端.1 L+ p+ x3 w" h0 t7 s* e5 e) b% f: a
生前孝子声价贵, 死后孝子万古传; 处事惟有孝力大, 孝能感动地合天.' t' z4 ~1 U8 z0 _
孝经孝文把孝劝, 孝父孝母孝祖先; 父母生子原为孝, 能孝就是好男儿.
, R( o% |! k. s5 z1 U0 \, n) ?为人能把父母孝, 下辈孝子照样还; 堂上父母不知孝, 不孝受穷莫怨天.
" v9 u! B# F- P) x- n0 Q孝子面带太和相, 入孝出悌自然安; 亲在应孝不知孝, 亲死知孝后悔难.' B) h* l: y4 s" G3 F, \
孝在心孝不在貌, 孝贵实行不在言; 孝子齐家全家乐, 孝子治国万民安.
/ o! Z% t$ i9 T. A1 z五谷丰登皆因孝, 一孝即是太平年. 能孝不在贫合富, 善体亲心是子男.) K7 B/ }+ T& C; r$ K+ F0 x# z. C9 X
兄弟和睦即为孝, 忍让二字把孝全; 孝从难处见真孝, 孝容满面承亲颜.$ K( e6 ]' x2 K! Q& m
父母双全正宜孝, 孝思鳏寡亲影单; 赶紧孝来光阴快, 亲由我孝寿由天.
& r6 I$ h2 F- n! V, u生前能孝方为孝, 死后尽孝枉徒然; 孝顺传家孝是宝, 孝性温和孝味甘.
7 L# ~+ E$ w4 |4 x5 }) d7 P. o% \羊羔跪乳尚知孝, 乌鸦反哺孝亲颜; 为人若是不知孝, 不如孝禽实可怜.: x) H& C, f1 C2 u& i  K
百行万善孝为先, 当知孝字是根源; 念佛行善也是孝, 孝仗佛力超九天.% Y9 {6 n. q3 I* G0 i, K
大哉孝乎大哉孝, 孝矣无穷孝无边; 此篇句句不离孝, 离孝人伦颠倒颠.
) N  W, w6 H: O! u% N, \念得十遍千个孝, 念得百遍万孝全; 千篇万篇常念孝, 消灾免难百孝篇.. j  Q2 X" Q- l$ c! Q4 I" j

) u) ]0 @2 O5 q/ V+ c8 J3 P( O
9 g0 d0 P/ Q8 Q! q6 b世上孩儿生长成,怀胎十月显艰辛。5 l2 M' j/ A- ^% N
 尤其养育千般苦,父母恩情比海深。
2 [/ h! T4 w& F$ k5 P! W6 q 呱呱坠地喜临门,保暖饥寒在母心。0 v' l% ~& v8 t) v; Z. w: U
 乳哺三年娘受苦,移干就湿卧娘身。
- i! }, E0 o' N8 V) D4 j 怕儿玩水遭生病,又怕登高吓成惊。* ~- r& N/ C5 ?  q
 略有伤风和咳嗽,即忙前去请医生。
0 u6 J  ]3 k  x0 s0 N& h" @" J6 { 医生请到堂中坐,父母傍边侧耳听。8 q  Q$ A, ]( W9 j
 听得好时心里乐,未能痊愈闷沉沉。6 E8 D" j3 A/ N2 f
 幼小孩儿上学堂,爹娘接送两头忙。
2 L, U, H) I; f* x: d! I 一心望子成龙凤,茹苦含辛费计量。9 U0 o% G: K4 I; t8 v: z( \9 Z
 子女成年当结婚,自由恋爱亦烦神。: r; }) c7 _0 m; M- N5 u  ?; t: L
 时兴彩礼成天价,花费爹娘多少银。
- T8 Y1 Y) O! ?$ P, @* o 养育成家钱用光,可怜父母两鬓霜。) R$ g& n& k! N  v
 积劳成疾凭谁讲,历经沧桑暗自伤。
4 D' P' z0 q" w. \" h$ r7 l0 r2 @ 如今勘叹世间风,只认钱财不认人。1 v! F0 I- e9 t0 L/ G1 o, x
 多少儿郎忘孝道,可怜父母苦酸情。9 \7 k; P0 n6 [' g" A2 i5 X
 须知不把爹娘敬,子女后来照样行。7 N: w' j9 t+ c! {& E; {  y6 ~- l
 奉劝儿能回首想,早当表率树新风。
$ J! T+ p( u9 p4 }, b8 S0 K9 k 父母恩情天地大,杀身难报爸妈恩。
+ ~6 n$ T+ D: h1 ~+ m! R9 ^/ [- U 在生不把爹娘孝,死后何须哭鬼魂。- `9 L9 L4 }4 f7 c
 自古羊知跪乳恩,乌鸦反哺报深恩。- E+ t9 }0 k. X& N
 儿该清夜扪心问,不孝爹娘怎算人。8 g- s8 M# z; h1 p' c
 王祥为母卧寒冰,董勇卖身葬父亲。9 J! V" |! ]2 r$ Y+ n3 Q. ~
 多少古人留典范,今人何不学前人。- @$ y/ \/ d$ t; ~5 [
 为人尽孝并非难,贵在心中一份情。
/ Y; |  k6 n7 B 物质精神齐供养,爹娘自是笑开颜。% J9 @; l8 h5 P( k% F* \- H2 s0 D4 T; ^
 凡能体贴上人意,父母老来莫远奔。, B3 K4 L" L5 f4 C
 常去爹娘家看望,精神赡养重千金。1 v! Z) h& Y1 r% D. V2 m4 ^
 俱庆爹娘容易过,孤单父母更伤心。
; s3 I8 \5 G+ y  M5 q9 [( Q. X 不能自理靠儿媳,儿媳出门叫孙孙。( ?! n& r# k! Y3 Z
 世上人人具孝心,文明古国更温馨。7 \1 r/ D  c$ v& J4 C! }& ^
 和谐社会家家乐,华夏繁荣日日新。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|免责申明:旌德论坛信息均由个人用户发布,本网不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。|广告招商联系电话:13681721498|旌德论坛 ( 沪ICP备12036612号   

GMT+8, 2019-11-23 09:43 , Processed in 3.437500 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表